KONTAKT

Momentálně soubor hostuje ve Studiu DK
Nekvasilova 625, Praha8
www.studiodk.cz

Premiérově hry uvádí v Divadle Kampa

Nosticova 634/2a, Praha 1
www.divadlokampa.cz

Media

facebook.com/divadlonaokopraha
YT Divadlo Naoko Praha
oldrich.janeba@gmail.com
Instagram Divadla Naoko